Praalwagenverzekering aanvragen

Praalwagenverzekering aanvragen

Tot € 1.220.000,- per gebeurtenis voor schade aan zaken
Tot € 6.070.000,- per gebeurtenis voor schade aan personen

De premie bedraagt € 102,00 per object per optocht.
De eenmalige poliskosten bedragen € 15,00 per polis.
Exclusief 21% assurantiebelasting.
De verzekering voor ongevallen biedt dekking voor ongevallen die meerijdende personen overkomen. De meerijdende personen zijn verzekerd voor de risico’s:
- A. overlijden
- B. invaliditeit
- C. dokterskosten
De verzekering biedt dekking aan maximaal 10 personen. Als er meer dan 10 personen meerijden, dan wordt de dekking naar rato verlaagd.
Over een ongevallenverzekering wordt geen assurantiebelasting geheven.

Persoonsgegevens

Contactgegevens Vereniging

Contactpersoon

Veiligheid passagiers (belangrijk!)

Als er zich 1 of meer personen (exclusief de bestuurder) op de praalwagen/platte kar bevinden, dient aan de volgende eisen voldaan te worden:
Deze eisen zijn vastgelegd in de voorwaarden:
- De personen (niet zijnde de bestuurder) die zich op de praalwagen/platte kar bevinden, dienen achter een omheining te staan of op een deugdelijke wijze gezekerd te zijn aan het object. De omheining dient minimaal 1,20 m hoog te zijn en nagelvast aan het object gemonteerd te zijn.

- De bestuurder dient minimaal 18 jaar oud te zijn en in het bezit van een voor het motorrijtuig wettelijk voorgeschreven rijbewijs.

Wanneer bij schade blijkt dat niet aan deze eisen is voldaan, heeft de maatschappij het recht de schade-uitkering te verhalen op de verzekeringsnemer, verzekerde of een derde.

(*)Dit geldt niet voor tractoren.

Objectgegevens

Optocht(en) en Startplaats(en)

Doet u mee aan meerdere optochten? Klik dan op "toevoegen"
Let op!
De start- of finishplaats dient in Nederland te liggen!

Verenigingen | Optocht(en) en praalwagens

Let op!
De start- of finishplaats dient in Nederland te liggen!
Wij zullen u nog een formulier e-mailen waarop alle benodigde gegevens worden gevraagd.

Praalwagen 1

(*)Dit geldt niet voor tractoren.

Praalwagen 2

(*)Dit geldt niet voor tractoren.

Praalwagen 3

(*)Dit geldt niet voor tractoren.

Praalwagen 4

(*)Dit geldt niet voor tractoren.

Praalwagen 5

(*)Dit geldt niet voor tractoren.

Praalwagen 6

(*)Dit geldt niet voor tractoren.

Praalwagen 7

(*)Dit geldt niet voor tractoren.
U heeft alle benodigde gegevens ingevuld. U dient alleen nog onderstaande akkoordverklaring in te vullen en de offerteaanvraag te verzenden.
Na uw verzending gaan wij direct voor u aan de slag. U ontvangt de offerte met Ideal betaallink natuurlijk zo snel mogelijk!
Wij houden u op de hoogte!
Registratie persoonsgegevens (AVG)
Hoe wij met uw gegevens omgaan en wat uw rechten zijn?
Lees het in onze privacy policy.